SK / EN

List of arbitrators of the Stály rozhodcovský súd

established by the association of legal persons Asociácia stálych rozhodcovských súdov, with registered seat at Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, Identification No. (IČO): 45 744 912, registered in the Register of associations of legal persons by the District Office Bratislava, Reg. No. OU-BA-OVVS1-2014/101372

JUDr. Ján Ikrényi, with residence Nám. Sv. Imricha 17, 943 01 Štúrovo

Mgr. Peter Michač, with residence Pri hrádzi 21, 940 01 Nové Zámky

JUDr. Miroslav Zobok, with residence Bernolákova 14, 901 01 Malacky

Mgr. Branislav Pospíšil, with residence Podháj 117, 841 03 Bratislava


webdesign by madness creative studio