SK / EN

Pravidlá pre určenie trov rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov Stáleho rozhodcovského súdu

zriadeného Asociáciou stálych rozhodcovských súdov, záujmovým združením právnických osôb, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 45 744 912, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2014/101372

Článok I
Trovy rozhodcovského konania

1.1 Trovy rozhodcovského konania sú najmä:

Článok II
Platenie trov rozhodcovského konania

Článok III
Náhrada trov rozhodcovského konania

Článok IV
Platenie poplatkov

Článok V
Následky nezaplatenia poplatku

Článok VI
Vrátenie poplatku

Článok VII
Sadzobník poplatkov


Všetky poplatky uvedené v Sadzobníku poplatkov nezahŕňajú DPH.
K uvedeným poplatkom sa pripočíta zákonná sadzba DPH v prípade, že zriaďovateľ je registrovaným platiteľom DPH.
stiahni pdf


webdesign by madness creative studio