SK / EN

Zoznam rozhodcov Stáleho rozhodcovského súdu

zriadeného Asociáciou stálych rozhodcovských súdov, záujmovým združením právnických osôb, so sídlom Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava, IČO: 45 744 912, zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2014/101372

JUDr. Ján Ikrényi, bytom Nám. Sv. Imricha 17, 943 01 Štúrovo
Mgr. Peter Michač, bytom Pri hrádzi 21, 940 01 Nové Zámky
JUDr. Miroslav Zobok, bytom Bernolákova 14, 901 01 Malacky
Mgr. Branislav Pospíšil, bytom Podháj 117, 841 03 Bratislava


webdesign by madness creative studio